Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rekolekcje Online "Oddanie się Bogu przez Maryję w RSMU"

Gdy dziś świat jest tak złożony, tak zagmatwany w swej złożoności, tak zdobywczy, gdy chodzi o wiedzę ludzką, tak zakłamany i wielki – wielkością zła odwróconego od Prawdy – ten świat zbawić może tylko odmienna od niego dziecięca prostota, naiwne w oczach świata oddanie się Ojcu; (Dialogi nr 1124).

Obecne wydarzenia w Polsce i świecie potwierdzają aktualność tych słów – jedynej najprostszej drogi na jaką wskazuje Pan Jezus, aby świat mógł zostać uratowany. Walka toczy się o oddanie, o nasze serca, umysły, czyny, aby nie były pochłonięte przez doczesność, czyli praktycznie oddane światu i zależne od jego żywiołów, pełne lęku i niepokoju i skłonne do złego. Pan Jezus znając naszą słabość, która nie pozwala samemu człowiekowi wytrwać na drodze oddania, powołuje „Zakon” Swego Serca, aby w obecnych czasach – czasach Maryi, dokonać odrodzenia świata:

Bóg zgotował odrodzenie staczającemu się w przepaść światu – odrodzenie przez Maryję, a że jestem Królową waszego narodu, więc z was, z Polski, wyjdzie odrodzenie dla ginącego świata, a was wybrał Bóg na pierwociny tego odrodzenia. (Dialogi nr 2065)

Bóg łączy ludzi, którzy całkowicie oddadzą się Jemu przez Maryję i ufne przyjmą Boże prowadzenie. Ten zamiar ukazał Ludmile Krakowieckiej, którą Pan Jezus – Miłość Ukrzyżowana, posłużył się do założenia Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej. Momentem zwrotnym w życiu Ludmiły, który zapoczątkował Dzieło, było oddanie się jej w niewolę miłości Maryi w 1936 r. pod wpływem lektury św. Ludwika Marii Grignion de Montford. Zapiski duchowe Ludmiły, nazwane później Dialogami stanowią podstawy reguły i sposobu życia ścisłej wspólnoty, którą nadal prowadzi Pan Jezus przez Maryję, Matkę Rodziny i jej najwyższą Przełożoną. Dialogi są do użytku wewnętrznego członków RSMU oraz tych, którzy poznając Dzieło, odkrywają w sobie takie powołanie. Słowa w nich zawarte wprowadzają w tajemnice życia oddanego Jezusowi przez Maryję i pozwalają odpowiedzieć na wezwanie Maryi:

„Życie każdego człowieka na ziemi … się kończy … i ziemia się skończy i przeminie – tylko dusze żyją wiecznie. I warto tu żyć tylko po to, by je ocalić, i możecie to zrobić, naprawdę uratować wszystkie dusze, jeżeli naprawdę całe życie złożycie w Moje ręce bez zastrzeżeń.” (Dialogi nr 2279).

Dając się prowadzić Duchowi Świętemu, który wzbudza pragnienia ratowania świata przez poświęcenie Jezusowi i Maryi w Ich najbliższej Rodzinie proponujemy spotkania, które otwierają na dar Bożego Miłosierdzia, z jakim Pan Jezus przychodzi światu na ratunek.

ORGANIZACJA I ZAPISY
Zapraszamy do przeżycia 5 tygodniowych rekolekcji, prowadzonych na podstawie zapisków duchowych Ludmiły. Pozwolą one nawiązać nową osobistą więź z Jezusem i Maryją i rozpoznać swoją dalszą drogę. Uczestnicy otrzymają materiały do rozważań na każdy dzień kolejnych tygodni. Przekaz głównych treści wprowadzających do rozważań i modlitwy na poszczególne tygodnie będzie udostępniany przez Internet. Rekolekcje mają tryb indywidualny, rozpoczynają się po otrzymaniu zgłoszenia.
Warunkiem przesłania materiałów jest zgłoszenie i podanie niezbędnych danych. Pomoże to także zaproponować ewentualną osobę do kontaktu (animatora), który służy modlitwą i doświadczeniem, pomagając otwierać się na działanie łaski. Obecnie będzie to głównie kontakt telefoniczny lub internetowy.

Zapisy na rekolekcje – poprzez wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie >>>
Dodatkowe informacje pod nr tel. 721 909 656

Dalsze spotkania wprowadzające w Dzieło

Osoby, u których wzbudzi się pragnienie wejścia na drogę oddania się Maryi w Rodzinie Serca Pana Jezusa będą miały możliwość uczestniczenia w dalszych spotkaniach w ramach których poznają podstawy reguły przekazane Ludmile. Jeżeli rozeznają powołanie, aby być dalej prowadzone przez Maryję w RSMU, otrzymują Dialogi, Regułę i inne materiały pomocne do życia w takim oddaniu.

Znaczenie animatora
Możliwość spotkania (rozmowy) z animatorem, stanowi cenny element rekolekcji, zarówno na etapie rekolekcji 5 tygodniowych, jak i ewentualnych dalszych spotkań, przygotowujących do życia duchem oddania za dusze razem z braćmi i siostrami. Na drugim etapie kontakt z animatorem jest niezbędny. Zgodnie z zamiarem Jezusa, Maryja wprowadza nas w ścisły związek duchowy oraz zewnętrzny, ten drugi zgodnie z rozeznanymi możliwościami poszczególnych osób.

Niech Maryja, nasza Matka strzeże, prowadzi i zwycięża.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com