Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na rekolekcje online „Oddanie Bogu przez Maryję w RSMU”

Informujemy Państwa, że przetwarzamy dane wyłącznie na potrzeby rejestracji zgłoszenia, udzielania odpowiedzi oraz w przypadku zmian związanych z wydarzeniem, na które Pani/Pan dokonał(a) rejestracji. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zarejestrować Pani/Pana zgłoszenie. Dane osobowe zebrane przez Stowarzyszenie Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) Dz. Urz. UE L z 2016r. nr 119/1 -(zw. RODO) oraz ustawy z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000). Administratorem Danych jest Stowarzyszenie "Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej", Bąbliniec 4, 64-607 Kiszewo.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com