Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Kim jesteśmy

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996 r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r. jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej. Pan Jezus stopniowo i coraz wyraźniej pozwalał założycielce rozumieć rysy duchowości i struktury nowego dzieła, co zostało przez nią spisane w jej zapiskach duchowych. Zapiski te zawierają podstawy duchowości, reguły i zasad życia ścisłej rodziny duchowej na wzór zakonu.   

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej działa w jako prywatne stowarzyszenie wiernych za aprobatą Arcybiskupa Poznańskiego i posiada osobowość prawną. 

Głównym zadaniem i powołaniem Rodziny jest taka formacja członków, dzięki której będą dążyć do świętości w zwyczajnym, codziennym życiu w świecie (co jest zresztą powołaniem każdego chrześcijanina), na drodze całkowitego oddania się Bogu na ofiarę zadośćuczynienia za świat (dla wynagrodzenia Bogu za ludzi, którzy odeszli od Niego) i służyć dziełu zbawienia jako uległe narzędzia w rękach Boga.

Członkami wspólnoty są osoby żyjące w różnych stanach: osoby stanu wolnego, małżeństwa oraz duchowni. Aktualnym ojcem duchowym Rodziny jest ksiądz Zbigniew Szlachetka, kapłan Archidiecezji Poznańskiej. Członkowie Rodziny mieszkają na terenie całej Polski i zobowiązują się, odpowiednio do swego stanu i sytuacji, do życia wspólnotowego, sprzyjającego realizacji duchowości Rodziny, a przystosowanego do zwyczajnego życia w świecie i do okoliczności w jakich się znajdują. Znakiem postawy wspólnotowej jest udział w różnych spotkaniach o charakterze formacyjno-modlitewnym i rekolekcjach. 

Członkowie Rodziny spotykają się regularnie w mniejszych wspólnotach, przy parafiach lub w domach. Szczególnym miejscem spotkań, nabożeństw i rekolekcji jest dom rodzinny w Bąblińcu, w którym odbywają się regularne czuwania modlitewne połączone z adoracjami Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa, dni skupienia oraz rekolekcje w okresie lata i zimą.

Członkowie, którzy odkrywają powołanie do tzw. Wspólnoty Życia, mieszkają w domach rodzinnych w Bąblińcu i podejmują posługi związane z funkcjonowaniem ośrodka i stowarzyszenia, wspierają organizowane w nich spotkania (czuwania, nabożeństwa, rekolekcje, dni skupienia) i podejmują różne posługi wynikające z misji Rodziny.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com