Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Wsparcia finansowego na szerzenie misji Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej możesz udzielić wpłacając na konto:

STOWARZYSZENIE RODZINA SERCA MIŁOŚCI UKRZYŻOWANEJ

Nr rachunku bankowego:

GBW S.A. 0. Poznań 74 1610 1133 0009 5602 2000 0001

Na rachunku zamieścić dopisek: “darowizna na Stowarzyszenie”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com