Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej

"Oto postanowiłem mieć na ziemi Moją rodzinę"

Kim jesteśmy

Rodzina Serca Miłości Ukrzyżowanej jest stowarzyszeniem wiernych zatwierdzonym w Kościele katolickim przez Arcybiskupa Poznańskiego w 1996 r. Tę wspólnotę religijną założyła Ludmiła Krakowiecka w 1936r. jako odpowiedź na wezwanie Pana Jezusa do utworzenia nowej rodziny duchowej.

Rekolekcje online

Zapraszamy na spotkania poświęcone oddaniu się Bogu przez Maryję, jakie Pan Jezus przygotował na obecne czasy, aby ratować skłócony ze sobą grzeszny, ginący świat. Pomocą będą dostarczone materiały i przekaz internetowy, przygotowany w oparciu o zapiski duchowe Ludmiły Krakowieckiej, zwane Dialogami.

Wspólne czuwania

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach, cotygodniowych adoracjach i czuwaniach modlitewnych w domu RSMU-patrz Apostolstwo

Słowo dla Ciebie

Chcę mieć w Kościele Mym prostotę Józefa, cichość Maryi, prostotę Dziecięcia Jezus, a wy macie być tego apostołami, wy, małe, biedne dzieci Moje. (Dialogi 1321)

MISJA I DUCHOWOŚĆ

Pan Jezus – Miłość Ukrzyżowana przychodzi w tych czasach ze szczególnym darem Bożego miłosierdzia pociągając ludzi do współuczestniczenia w Jego dziele ratowania dusz, dając im powołanie do ścisłej rodziny duchowej – do Rodziny Jego Serca. Pozwala im uczestniczyć w Jego miłości, ofierze i radości zdobywania dusz z Maryją dla Jezusa.

“Nie miałem jednak dotąd rodziny – wielkiej rodziny dzieci Mego Krzyża – czyli dzieci Miłości Ukrzyżowanej, która by się za braci cała i bez reszty wydała. Oto postanowiłem mieć na ziemi Moja rodzinę: dzieci, które nie jedną cechę, a całe Moje życie ofiary, Moje własne życie drugi raz na ziemi przeżyją – życie Jezusa – Ofiary – Hostii i życie Maryi – Ofiary i Hostii” (D.1397).

LUDMIŁA I OJCOWIE RODZINY

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com